Sách Kinh tế

Khởi nghiệp với 100 dola

Tác giả: Chris Guillebeau
Giá bìa: 89.000 VND
Giá bán: 84.550 VND
-5%
Mua ngay

101+ ý tưởng khởi nghiệp

Tác giả: Alphabooks (biên soạn)
Giá bìa: 59.000 VND
Giá bán: 53.100 VND
-10%
Mua ngay

Phụ nữ thông minh khởi nghiệp

Tác giả: Ginny Wilmerding
Giá bán: 75.000 VND
Mua ngay

Tuần làm việc 4 giờ

Tác giả: Timothy Ferriss
Giá bìa: 85.000 VND
Giá bán: 80.750 VND
-5%
Mua ngay

Cách của Dentsu

Tác giả: Tim Andree - Kotaro Sugiyama
Giá bán: 95.000 VND
Đặt trước

Bán gì thì bán chứ đừng bán hàng

Tác giả: Alphabooks
Giá bìa: 59.000 VND
Giá bán: 56.050 VND
-5%
Mua ngay

Trí tuệ tài chính (Dành cho nhà quản lý không chuyên về tài chính)

Tác giả: Karen Berman - Joe Knight
Giá bán: 99.000 VND
Mua ngay

Tài chính 101 - Tài chính cho mọi người

Tác giả: Phan Trần Trung Dũng
Giá bán: 99.000 VND
Mua ngay

Làm giàu không đợi tuổi

Tác giả: Nhậm Hiến Pháp
Giá bán: 79.000 VND
Mua ngay

Tứ thư lãnh đạo - Thuật dụng ngôn

Tác giả: Hòa Nhân
Giá bìa: 119.000 VND
Giá bán: 107.100 VND
-10%
Mua ngay

Tứ thư lãnh đạo - Thuật quản trị

Tác giả: Hòa Nhân
Giá bìa: 119.000 VND
Giá bán: 107.100 VND
-10%
Mua ngay

Tứ thư lãnh đạo - Thuật xử thế

Tác giả: Hòa Nhân
Giá bìa: 119.000 VND
Giá bán: 107.100 VND
-10%
Mua ngay

10 điều khác biệt giữa kẻ làm chủ và người làm thuê

Tác giả: Stephen R. Covey
Giá bán: 49.000 VND
Mua ngay

Tiền không phải là vấn đề

Tác giả: Bob Proctor
Giá bán: 75.000 VND
Mua ngay

Cuộc cách mạng công nghiệp lần III

Tác giả: Jeremy Rifkin
Giá bán: 139.000 VND
Mua ngay

Bản chất của dối trá

Tác giả: Dan Ariely
Giá bán: 89.000 VND
Mua ngay

Tứ thư lãnh đạo - Thuật lãnh đạo

Tác giả: Hòa Nhân
Giá bìa: 119.000 VND
Giá bán: 107.100 VND
-10%
Mua ngay

Sào huyệt của những ông trùm

Tác giả: James B.Stewart
Giá bán: 239.000 VND
Mua ngay

Đặt sách theo yêu cầu