Sách Kinh tế

Nhà đầu tư thông minh

Giá bán: 142.000 VND
Mua ngay

Khởi nghiệp với 100 dola

Giá bìa: 89.000 VND
Giá bán: 73.870 VND
-17%
Mua ngay

101+ ý tưởng khởi nghiệp

Giá bìa: 59.000 VND
Giá bán: 48.970 VND
-17%
Mua ngay

Phụ nữ thông minh khởi nghiệp

Giá bìa: 75.000 VND
Giá bán: 63.750 VND
-15%
Mua ngay

Tuần làm việc 4 giờ

Giá bìa: 85.000 VND
Giá bán: 72.250 VND
-15%
Mua ngay

Phong cách bán hàng Zig Ziglar (Tái bản 2014)

Giá bìa: 89.000 VND
Giá bán: 75.650 VND
-15%
Mua ngay

50 điều trường học không dạy bạn (Tái bản 2014)

Giá bìa: 59.000 VND
Giá bán: 50.150 VND
-15%
Mua ngay

42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc (Tái bản 2013)

Giá bìa: 50.000 VND
Giá bán: 42.500 VND
-15%
Mua ngay

Khuyến học (Tái bản 2014)

Giá bìa: 52.000 VND
Giá bán: 44.200 VND
-15%
Mua ngay

Sơ đồ quan trọng nhất thế giới

Giá bìa: 280.000 VND
Giá bán: 238.000 VND
-15%
Mua ngay

Tam Quốc và những bí quyết trong quản lý kinh doanh

Giá bìa: 50.000 VND
Giá bán: 42.500 VND
-15%
Mua ngay

Tối đa hóa năng lực bản thân

Giá bìa: 89.000 VND
Giá bán: 75.650 VND
-15%
Mua ngay

100 ý tưởng tạo ảnh hưởng cá nhân

Giá bìa: 76.000 VND
Giá bán: 64.600 VND
-15%
Mua ngay

100 ý tưởng huấn luyện tuyệt hay

Giá bìa: 89.000 VND
Giá bán: 75.650 VND
-15%
Mua ngay

Đặt sách theo yêu cầu