Sách Kinh tế

Nhà đầu tư thông minh

Giá bán: 142.000 VND
Mua ngay

Khởi nghiệp với 100 dola

Giá bìa: 89.000 VND
Giá bán: 73.870 VND
-17%
Mua ngay

101+ ý tưởng khởi nghiệp

Giá bìa: 59.000 VND
Giá bán: 48.970 VND
-17%
Mua ngay

Phụ nữ thông minh khởi nghiệp

Giá bìa: 75.000 VND
Giá bán: 63.750 VND
-15%
Mua ngay

Tuần làm việc 4 giờ

Giá bìa: 85.000 VND
Giá bán: 72.250 VND
-15%
Mua ngay

Những năm tháng của tôi ở General Motors

Giá bìa: 169.000 VND
Giá bán: 138.580 VND
-18%
Mua ngay

Một đời thương thuyết

Giá bìa: 108.000 VND
Giá bán: 91.800 VND
-15%
Đặt trước

9.5 bí quyết thuyết phục người khác đi theo bạn

Giá bìa: 69.000 VND
Giá bán: 58.650 VND
-15%
Mua ngay

Du hành trong thế giới sáng tạo

Giá bìa: 59.000 VND
Giá bán: 49.560 VND
-16%
Mua ngay

100 ý tưởng tiếp thị tuyệt hay

Giá bìa: 67.000 VND
Giá bán: 56.950 VND
-15%
Mua ngay

Tăng tốc đến thành công (Tập 1)

Giá bìa: 100.000 VND
Giá bán: 83.000 VND
-17%
Mua ngay

Đạt kết quả tối đa từ những gì bạn có

Giá bìa: 130.000 VND
Giá bán: 109.200 VND
-16%
Mua ngay

Những bước đơn giản đến ước mơ (Tái bản 2014)

Giá bìa: 115.000 VND
Giá bán: 95.450 VND
-17%
Mua ngay

Hôm nay ta giàu có

Giá bìa: 90.000 VND
Giá bán: 74.700 VND
-17%
Mua ngay

Đặt sách theo yêu cầu

 

Sách mới nhất