Sách Kinh tế

Khởi nghiệp với 100 dola

Giá bìa: 89.000 VND
Giá bán: 71.500 VNĐ
-20%
Mua ngay

101+ ý tưởng khởi nghiệp

Giá bìa: 59.000 VND
Giá bán: 47.500 VNĐ
-20%
Mua ngay

Tuần làm việc 4 giờ

Giá bìa: 85.000 VND
Giá bán: 68.000 VNĐ
-20%
Mua ngay

Vì không có cánh nên phải chạy

Giá bìa: 69.000 VND
Giá bán: 59.000 VNĐ
-15%
Đặt trước

Thuật bán hàng

Giá bìa: 54.000 VND
Giá bán: 43.000 VNĐ
-20%
Mua ngay

Giao tiếp thông minh và tài ứng xử

Giá bìa: 65.000 VND
Giá bán: 55.000 VNĐ
-15%
Mua ngay

Làm chủ bộ não

Giá bìa: 90.000 VND
Giá bán: 77.000 VNĐ
-15%
Mua ngay

Người Do Thái và những bài học thành công

Giá bìa: 75.000 VND
Giá bán: 64.000 VNĐ
-15%
Mua ngay

Cafe book

Giá bìa: 65.000 VND
Giá bán: 55.000 VNĐ
-15%
Mua ngay

Bản đồ tư duy trong giải quyết vấn đề

Giá bìa: 54.000 VND
Giá bán: 46.000 VNĐ
-15%
Mua ngay

Bản đồ tư duy trong quản lý thời gian

Giá bìa: 54.000 VND
Giá bán: 46.000 VNĐ
-15%
Mua ngay

Sức mạnh của sự tử tế (Tái bản 2015)

Giá bìa: 55.000 VND
Giá bán: 49.000 VNĐ
-11%
Mua ngay

Cuốn sách nhỏ cho nhà lãnh đạo lớn

Giá bìa: 65.000 VND
Giá bán: 55.000 VNĐ
-16%
Mua ngay

Nâng tầm dịch vụ

Giá bìa: 125.000 VND
Giá bán: 107.000 VNĐ
-15%
Mua ngay

36 kế ứng dụng trong kinh doanh và cuộc sống

Giá bìa: 70.000 VND
Giá bán: 60.000 VNĐ
-15%
Mua ngay

Kinh tế học vi mô mới

Giá bìa: 55.000 VND
Giá bán: 0 VNĐ
Mua ngay

Sát thủ bán hàng

Giá bìa: 129.000 VND
Giá bán: 108.000 VNĐ
-17%
Mua ngay

Đặt sách theo yêu cầu

8h - 21h/T2-T6
8h30-13h00 T7

04.8585.7656/0984 526 521

Hỗ trợ trực tuyến

atlazbooks.hotro2atlazbooksMs. Hà
 

* 23 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, TP Hà Nội